Vítejte na našich stránkách

Info linka : +420 582 315 318

Nabízíme komplexní léčbu duševních poruch dospělých

Kromě pečlivého zaměření na symptom s diagnostikou podle platné klasifikace klademe důraz i na individuální přístup k pacientovi se zasazením obtíží do vývojového a vztahového kontextu jeho života.

Respektujeme potřeby pacienta a naším cílem je „ušít“ mu terapii na tělo - stanovit vhodnou farmakologickou léčbu na pozadí psychoterapeutického porozumění a podpory, poskytnout mu i psychosociální pomoc.


Rozsah poskytované péče:

Spektrum duševních potíží často tvoří kontinuum od „normy“ přes různá „trápení všedního dne“, která ale již přesahují aktuální adaptační možnosti, až po symptomaticky jednoznačně definované duševní nemoci a poruchy.


Akutní stresové poruchy

- pomoc v krizové situaci – náhlé životní změny, traumata, úmrtí blízkého, matrimoniální obtíže včetně domácího násilí apod

- adaptační poruchy, posttraumatické poruchy, krizová intervence při závažných životních situacích


Neurotické poruchy

- v popředí obtíží je často úzkost, strach a jejich tělesný doprovod

- agorafobie, sociální fobie, specifické fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, smíšená úzkostně depresivní porucha, obsedantně kompulzivní porucha, reakce na stres a poruchy přizpůsobení, disociativní poruchy, somatoformní poruchy


Osobnostní problematika

- úprava maladaptivního stylu chování v osobních i sociálních situacích, který způsobuje trvalé obtíže

- rysy a poruchy osobnosti


Poruchy nálady

- afektivní poruchy, jinak také poruchy nálady, se projevují změněnou náladou, která neodpovídá reálné životní situaci nemocného a narušuje jeho uvažování, jednání i somatické (tělesné) funkce

- depresivní stavy, manické stavy, bipolární afektivní porucha, cyklotymie, dystymie


Poruchy příjmu potravy

- když člověk používá jídlo k řešení svých emocionálních problémů

- záchvatovité přejídání, anorexia a bulimia mentalis


Psychosomatické poruchy

- psychické problémy spojené s tělesným onemocněním, chronickou bolestí, poruchy spánku, únavový syndrom, sexuální dysfunkce psychogenního původu


Organické poruchy

- poruchy paměti, kognitivní poruchy, stavy po úrazech hlavy, psychické změny v rámci onemocnění mozku či duševní změny způsobené tělesným onemocněním, tj. zejména demence a delirantní stavy


Léčba závislosti na návykových látkách

- konzultace ohledně zmapování míry obtíží-od rekreačního a problémového užívání až po závislost, následně doporučení vhodného přístupu a léčby

- základní vedení klientů bojujících se závislostí na návykových látkách – nespecializujeme se na protitoxikomanickou léčbu


Psychózy

- dochází při nich k poruše kontaktu s realitou, člověk jinak vnímá, myslí a prožívá

- akutní psychotické stavy, schizofrenie, schizoafektivní poruchy, psychotické stavy vyvolané návykovými látkami


Objednání nových klientů k vyšetření je možné přímo, bez nutnosti doporučení od jiného lékaře po telefonické, nebo osobní domluvě. Zdravotní péče je poskytována bezplatně v rámci zdravotního pojištění klientů.

VZP

Všeobecná zdravotní
pojišťovna

RBP

Revírní bratrská pokladna,
zdravotní pojišťovna

ČPZP

Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna

ZPMV

Zdravotní Pojišťovna
Ministerstva Vnitra ČR

OZP

Oborová zdravotní
pojišťovna

VOZP

Vojenská zdravotní
pojišťovna České republiky

O nás

MUDr. Peter Bobovník

V roce 1999 jsem ukončil studium na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Následující čtyři roky jsem pracoval jako sekundární lékař a psychiatr v Psychiatrické nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. V roce 2002 jsem složil 1. atestační zkoušku v oboru psychiatrie v Bratislavě. A o rok později jsem nastoupil jako ambulantní psychiatr do Psychosociálního centra v Přerově, kde jsem působil do dubna 2018.

V roce 2006 jsem získal Licenci pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie. Funkční specializaci v systematické psychoterapii jsem obdržel v roce 2011. Ve stejném roce jsem na Slovenském institutu psychodynamické psychoterapie po ukončení výcviku získal licenci na výkon certifikované pracovní činnosti – psychoterapie.

Krajským soudem v Ostravě jsem byl v roce 2012 jmenován soudním znalcem, základní obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie.

Od května 2018 provozuji soukromou psychiatrickou ambulantní praxi v Prostějově.

Psychomoravia - portret

Bc.  Kateřina Bobovníková

Po ukončení Střední zdravotnické školy jsem od roku 2007 do roku 2012 pracovala na lůžkovém oddělení v nemocnici Přerov. V letech 2013 až 2020 jsem byla součástí týmu Psychosociálního centra v Přerově. V roce 2014 jsem v rámci sebezkušenostního vzdělávání absolvovala krátkou stáž v Psychiatrické nemocnici Kroměříž. Poté jsem rok působila v terapeutickém týmu Denního stacionáře, který je součástí Psychosociálního centra Přerov.

V roce 2016 jsem zakončila studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor Všeobecná sestra. V témže roce jsem složila atestační zkoušku specializačního vzdělávání, obor Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Krátce jsem pracovala také, jako terénní psychiatrická sestra v Centru duševního zdraví Přerov.

V roce 2019 jsem zahájila pětiletý sebezkušenostní výcvik Skupinové integrativní psychoterapie ve Skálově institutu v Praze.

Od května 2020 pracuji v soukromé psychiatrické ambulanci v Prostějově.

Psychomoravia - portret

Kontakty

googlemaps

NASTAVENÍ COOKIES

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu. Jsou odpovědné např. fonty písmem, odesílací formulář, google maps apod. Tyto cookies nemohou být deaktivovány.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace